baz kalıpları

BAZ KALIP

Tasarımdan, dikilmiş numuneden veya resimden yola çıkılarak model özelliğindeki ölçü standartlarına göre sıfırdan var edilen ve şekillendirilen ilk kalıbın adıdır.

Tasarım sürecinin en önemli bölümlerinden biridir ve iyi bir modelistle çalışılmalıdır.
Kullanmakta olduğumuz bilgisayar destekli teknoloji sayesinde, tüm fikirler mükemmel ve hatasız kalıplar halinde hayata geçirilir.

Ustaca hazırlanmış bir kalıp iyi bir ürünün iskeletini oluşturur.